Človečina

Zuzana Hudáčová o ceste tínedžerky zo Svitu k špičkovej neurovede na Stanforde

April 15, 2022 Marianna Serbajlo Andreeva Season 1 Episode 13
Zuzana Hudáčová o ceste tínedžerky zo Svitu k špičkovej neurovede na Stanforde
Človečina
More Info
Človečina
Zuzana Hudáčová o ceste tínedžerky zo Svitu k špičkovej neurovede na Stanforde
Apr 15, 2022 Season 1 Episode 13
Marianna Serbajlo Andreeva

Zuzana Hudáčová je 18-ročnou študentkou prvého ročníka na prestížnej Stanfordskej Univerzite a už od základnej školy je zapálená pre vedu - hlavne neurovedu. Rozprávame sa o tom, ako si napĺňa svoje sny o práci s nauznávanejšími vedcami na svete, čo jej na ceste k týmto snom pomohlo a čo bolo výzvou. Pozrieme sa aj na to, na akých projektoch pracuje a aké má plány do budúcna.

Hostuje Marianna Serbajlo Andreeva

https://www.clovecinapodcast.sk/ 

Credits:
Artwork: Marianna Serbajlo Andreeva
Zvuk: Marianna Serbajlo Andreeva
Hudba: Loopster by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4991-loopster
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Show Notes

Zuzana Hudáčová je 18-ročnou študentkou prvého ročníka na prestížnej Stanfordskej Univerzite a už od základnej školy je zapálená pre vedu - hlavne neurovedu. Rozprávame sa o tom, ako si napĺňa svoje sny o práci s nauznávanejšími vedcami na svete, čo jej na ceste k týmto snom pomohlo a čo bolo výzvou. Pozrieme sa aj na to, na akých projektoch pracuje a aké má plány do budúcna.

Hostuje Marianna Serbajlo Andreeva

https://www.clovecinapodcast.sk/ 

Credits:
Artwork: Marianna Serbajlo Andreeva
Zvuk: Marianna Serbajlo Andreeva
Hudba: Loopster by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/4991-loopster
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/